Герб Чутівського району

Прапор Чутівського району

Мапа Чутівського району

 


    Чутівський район розташований у схiднiй частинi Полтавської областi, межує з Карлiвським, Котелевським, Машiвським, Полтавським районами Полтавської, Валкiвським, Коломацьким, Краснокутським районами Харкiвської областей. Територiя складає 0,861 тис. га, переважно - рiвнинна. Висота над рiвнем моря - близько 100 метрiв. Адмiнiстративно-територiальний подiл: 2 селищнi, 13 сiльських рад, у якi входять 52 населенi пункти. Населення на 1.01.2002 року становило 27,1 тисяч чоловiк. Рiчки - басейну Днiпра: Коломак з притокою Свинкiвкою, Орчик. Грунти - переважно чорноземи. Кориснi копалини: глина, пiсок, природний газ. Лiси займають близько 6,4 тисячi гектарiв. Автошляхи - Київ-Харкiв, Днiпропетровськ-Суми; залiзниця - Полтава-Харкiв. Район утворився у 1923 роцi. Районний центр - селище мiського типу Чутове, як населений пункт згадується в iсторичних документах з 1743, до 1957 року - село. Розташоване на рiчцi Коломак (притока р. Ворскли, басейну р. Днiпра), за 50 кiлометрiв вiд м. Полтави.  
    Чисельність місцевого населення налічує 24,1 тис. осіб, у тому числі: міського - 9,6 тис. чол. (40%), сільського - 14,5 тис. чол. (60%). У галузях економіки району працює 3,1 тис. чол. Із них у сфері матеріального виробництва – 41% (у т.ч. майже дві третини - у сільському господарстві), 59% - у невиробничій сфері. Рівень безробіття становить 3,5%. АПК району налічує 17 сільськогосподарських підприємств та 84 фермерських господарства. Площа сільгоспугідь (по всіх товаровиробниках, включаючи підсобні господарства) складає 71,8 тис. га. У структурі сільськогосподарського виробництва обсяги рослинництва становлять 72 %, тваринництва – 28%. Основні галузі рослинництва: вирощування зернових, цукрових буряків, насіння соняшнику. Основні галузі тваринництва: скотарство, свинарство. У промисловості району працює  3 підприємства – юридичні особи. Основні види промислової діяльності: виробництво молочних продуктів та хлібобулочних виробів.
    Транспортна мережа загального користування налічує 28,8 км залізничних колій та 1017,7 км доріг (701,1 км - мережа доріг загального користування, 316,6 км - дороги відомчого підпорядкування). Серед закладів освіти одне ПТУ, 21 загальноосвітній та 10 дошкільних закладів. У сфері охорони здоров’я задіяні 30 лікарських медичних закладів, у тому числі: 2 лікарняних заклади, 6 амбулаторій загальної практики сімейної медицини та 22 ФАПи. До районної мережі закладів культури входять 23 клуби, будинки культури, 22 бібліотеки, 24 пам’ятники історії і культури, 10 музеїв.
    Біля районного центру діє кінно-спортивний комплекс "Тракен", де вирощуються верхові коні тракенської породи та проходять всеукраїнські змагання з кінного спорту.