Головна » Файли » Нормативні документи та організаційні матеріали

Загальні характеристики тестів ЗНО 2011
28.12.2010, 13:15
Характеристика тесту з української мови і літератури

Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з української мови і літератури. (Затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ № 865 від 18.09.2008 р.).

Загальна кількість завдань тесту – 61.
На виконання тесту відведено 180 хвилин.

Тест з української мови і літератури складається із завдань трьох форм:

1.Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного із завдань пропонується чотири або п’ять варіантів відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.
2.Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконуючи завдання необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну літеру (від А до Д) навпроти кожної цифри (від 1 до 4) у бланку відповідей А.
3.Завдання з розгорнутою відповіддю. Завдання цієї форми передбачає створення власного аргументативного висловлення на дискусійну тему. (бланк відповідей Б).

За правильне (частково правильне) виконання завдань можна отримати:

•за завдання з вибором однієї правильної відповіді 0 – 1 тестовий бал.
•за завдання на встановлення відповідності 0 – 1 – 2 – 3 – 4 тестових бали.
•за завдання з розгорнутою відповіддю 0 – 24 тестових бали.
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з української мови і літератури, – 111.

Композиція завдань у тесті з української мови і літератури ґрунтується на таких засадах:

1.Спочатку в тесті представлені завдання з української мови, потім – завдання з української літератури, а завершує тест відкрите завдання з розгорнутою відповіддю (власне висловлення).
2.Завдання в межах предметних складових тесту розміщено від завдань з вибором однієї правильної відповіді до завдання з розгорнутою відповіддю.

3.Завдання в межах кожної з форм розташовуються від простого до складного.

Під час підготовки до складання тесту рекомендується використовувати підручники, що мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».
1.Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Педагогічна преса, 2005. – 288 с.
2.Єрмоленко С. Я., Сичова В. Т. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. – К.: Грамота, 2005. – 240 с.
3.Бондаренко Н. В., Ярмолюк А. В. Українська мова: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Освіта, 2005. – 272 с.
4.Глазова О. П., Кузнєцов Ю. В. Рідна мова: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Педагогічна преса, 2006. – 288 с.
5.Єрмоленко С. Я., Сичова В. Т. Рідна мова: Підруч. для 6 кл. – К.: Грамота, 2006. – 296 с.
6.Пентилюк М. І., Гайдаєнко І. В., Ляшкевич А. І., Омельчук С. А. Рідна мова: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Освіта, 2006. – 272 с.
7.Бондаренко Н. В., Ярмолюк А. В. Українська мова: Підруч. для 6 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Освіта, 2006. – 240 с.
8.Передрій Г. Р., Скуратівський Л. В., Шелехова Г. Т., Остаф Я. І. Рідна мова: Підруч. для 7 кл. – К.: Освіта, 2003. – 272 с.
9.Ющук І. П. Рідна мова: Підруч. для 7 кл. – К.: Арт-Освіта, 2004. – 288 с.
10.Олійник О. Б. Українська мова: Підручник для 7 кл. середньої школи. – К.: Вікторія, 2003. – 364 с.
11.Біляєв О. М., Пентилюк М. І., Симоненкова Л. М., Симоненкова Т. П. Українська мова: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: ВД «Афон», 2004.– 128 с.
12.Ющук І. П. Рідна мова: Підруч. для 8 кл. – К.: Арт-Освіта, 2004. – 256 с.
13.Олійник О. Б. Українська мова: Підручн. для 8 кл. серед. шк. – К.: Вікторія, 2004. – 288 с.
14.Біляєв О. М., Пентилюк М. І., Симоненкова Л. М., Симоненкова Т. П. Українська мова: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: ВД «Афон», 2004. – 128 с.
15.Шелехова Г. Т., Остаф Я. І., Скуратівський Л. В. Рідна мова: Підручник для 9 кл. – К.: Освіта, 2002. – 256 с.
16.Олійник О. Б. Українська мова: Підручн. для 9 кл. середньої школи. – К. : Вікторія, 2003. – 384 с.
17.Біляєв О. М., Пентилюк М. І., Симоненкова Л. М., Симоненкова Т. П. Українська мова: Підруч. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Освіта, 2002. – 208 с.
18.Олійник О. Б. Українська мова: Підручн. для 10–11 кл. середньої школи. – К.: Вікторія, 2004. – 448 с.
19.Степанишин Б. Українська література: Підручник для 9 класу. – Київ: Арт-Освіта, 2004. – 334 с.
20.Джерела пружно б’ють: Хрестоматія з української літератури для 9 кл. / Упор. Б. Степанишин. – К.: Арт-Освіта, 2004. – 478 с.
21.Хропко П. Українська література: Підруч. для 10 кл. – К.: Школяр, 2006. – 528 с.
22.Срібний птах: Хрестоматія з української літератури для 11 класу / Упор. Семенюк Г., Ткачук М., Гуляк А. – К.: Освіта, 2006 (Ч.1 – 511 с.; Ч.ІІ – 576 с.)
23.Семенюк Г., Ткачук М., Ковальчук О. Українська література: Підруч. для 11 кл. – К.: Освіта, 2006. – 510 с.


Характеристика тесту з історії України

Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з історії України. (Затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ № 865 від 18.09.2008 р.).

Загальна кількість завдань тесту – 60.

На виконання тесту відведено 150 хвилин.

Тест з історії України складається із завдань чотирьох форм:
1.Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання пропонується чотири варіанта відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей. А
2.Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання подано інформацію, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконуючи завдання необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами та буквами (утворити логічні пари). Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну літеру (від А до Д) навпроти кожної цифри (від 1 до 4) у бланку відповідей А.
3.Завдання на встановлення правильної послідовності. До кожного завдання подано перелік подій, позначених буквами, які потрібно розташувати у правильній послідовності, де перша подія має відповідати цифрі 1, друга – цифрі 2, третя – цифрі 3, четверта – цифрі 4. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну літеру (від А до Г) навпроти кожної цифри (від 1 до 4) у бланку відповідей А.

4.Завдання з короткою відповіддю множинного вибору. До кожного завдання пропонується шість варіантів відповіді, серед яких лише три правильні. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і записав правильні відповіді у бланку відповідей А.

За правильне (частково правильне) виконання завдань можна отримати:
•за завдання з вибором однієї правильної відповіді 0 – 1 тестовий бал.
•за завдання на встановлення відповідності 0 – 1 – 2 – 3 – 4 тестових бали.
•за завдання на встановлення правильної послідовності 0 – 1 – 2 тестових бали.
•за завдання з короткою відповіддю множинного вибору 0 – 1 – 2 – 3 тестових бали.
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з історії України, – 84.
Композиція завдань у тесті з історії України ґрунтується на таких засадах:
1.Завдання розміщено відповідно до періодів історії України, що зазначені в Програмі зовнішнього незалежного оцінювання з історії України.

2.Завдання розміщено від завдань з вибором однієї правильної відповіді до завдань із короткою відповіддю множинного вибору.

Під час підготовки до складання тесту рекомендується використовувати підручники, що мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».
1.Лях Р., Темірова Н. Історія України: Підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2003. – 192 с.
2.Власов В. Історія України: Підручник для 7 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2005. – 280 с.
3.Власов В. Історія України: Підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2005. – 256 с.
4.Швидько Г. К Історія України. ХVІ – ХVІІІ ст.: Підручник для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 1999. – 384 с.
5.Турченко Ф., Марокко В. Історія України: Підручник для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2005. – 352 с.2
6.Реєнт О., Малій О. Історія України. Кінець ХVІІІ – початок ХХ століття: Посібн. для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2003. – 224 с.
7.Турченко Ф. Новітня історія України. Частина перша. 1914–1939: Підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2002. – 352 с.
8.Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1914–1939): Підручник для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2003. – 304 с.
9.Турченко Ф. Новітня історія України (1939 – початок ХХІ ст.): Підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2006. – 384 с.
10.Кульчицький С., Шаповал Ю. Історія України (1939–2001): Підручник для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Генеза, 2005. – 320 с.Характеристика тесту з математики

Зміст тесту визначається на основі Програми для зовнішнього незалежного оцінювання з ма-тематики ( Затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ № 865 від 18.09.2008 р.).

Загальна кількість завдань тесту – 35.
На виконання тесту з математики відведено 150 хвилин.

Тест складається із завдань трьох форм:

1.Завдання з вибором однієї правильної відповіді.
До кожного із завдань пропонується 5 варіантів відповіді, серед яких лише один правиль-ний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав та позначив правильну відповідь у бланку А.
2.Завдання на встановлення відповідності.
До кожного завдання у двох колонках подано інформацію, яку позначено цифрами (ліво-руч) і буквами (праворуч). Виконуючи завдання, необхідно встановити відповідність інформа-ції, позначеної цифрами і буквами (утворити логічні пари).
3.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.
Числову відповідь необхідно вписати до бланку відповідей. Завдання вважається викона-ним, якщо у бланку А записана правильна відповідь.

За правильне (частково правильне) виконання завдань можна отримати:

•за завдання з вибором однієї правильної відповіді: 0 або 1 тестовий бал.
•за завдання на встановлення відповідності (логічні пари): 0, 1, 2, 3, 4 тестових бали.
•за завдання з короткою відповіддю: 0 або 2 тестових бали.
Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно розв’язавши всі
завдання тесту з математики, – 51.

Композиція завдань у тесті з математики ґрунтується на таких засадах:

1. За формами, вказаними вище: від завдань з вибором однієї правильної відповіді до завдань з ко-роткою відповіддю. Це пояснюється специфікою роботи з завданнями кожної форми та технологіч-ними аспектами комп’ютерної обробки бланків відповідей.
2. За принципом зростання складності завдань у межах кожної з форм.
Під час підготовки до тестування з математики рекомендується використовувати підручники, що мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».
1. Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10 класу за-гальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2002. − 272 с.
2. Шкіль М.І., Слєпкань З.І., Дубинчук О.С. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 11 класу за-гальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Зодіак – ЕКО, 2006. − 384 с.
3. Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 10 класу загальноосвітніх на-вчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2004. − 432 с.
4. Нелін Є.П. Алгебра і початки аналізу: Дворівневий підручник для 11 класу загальноосвітніх на-вчальних закладів.−Х.: Світ дитинства, 2005. – 392 с.
5. Афанасьєва О.М., Бродський Я.С., Павлов О.Л., Сліпенко А.К. Алгебра і початки аналізу. 10 клас : Підручник.−Тернопіль : Навчальна книга−Богдан, 2004. − 456 с.
6. Афанасьєва О.М., Бродський Я.С., Павлов О.Л., Сліпенко А.К. Алгебра і початки аналізу. 11 клас: Підручник.−Тернопіль: Навчальна книга−Богдан, 2004. − 384 с.
7. Бевз Г.П. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10-11 кл. загальноосвітніх навчальних за-кладів. –К.: Освіта, 2005. − 255 с.2
8. Шкіль М.І., Колесник Т.В., Хмара Т.М. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 10 кл. з пог-либленим вивченням математики в середніх закладах освіти. –К.: Освіта, 2004. − 318 с.
9. Шкіль М.І., Колесник Т.В., Хмара Т.М. Алгебра і початки аналізу: Підручник для 11 кл. з пог-либленим вивченням математики в середніх закладах освіти. –К.: Освіта, 2001. − 311 с.
10. Афанасьєва О.М., Бродський Я.С, Павлов О.Л., Сліпенко А.К. Геометрія 10 – 11 клас: Підруч-ник – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005. − 288 с.
11. Тадеєв В.О. Геометрія 10 клас: Підручник.− Тернопіль: Навчальна книга – Богдан. 2003. − 384 с.
12. Тадеєв В.О. Геометрія. 11 клас: Підручник.− Тернопіль: Навчальна книга-Богдан. 2004. − 480 с.
13. Бевз Г.П. та інші. Геометрія: Підручник для 10 − 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. – К.: Вежа, 2004. − 224 с.Характеристика тесту з фізики

Зміст тесту визначається на основі Програми для зовнішнього незалежного оцінювання з фізики ( Затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ № 865 від 18.09.2008 р.).

Загальна кількість завдань тесту – 36.

На виконання тесту з фізики відведено 180 хвилин (3 години).

Тест складається із завдань трьох форм:

1.Завдання з вибором однієї правильної відповіді.
До кожного із завдань пропонується 4 варіанти відповіді, серед яких лише один правиль-ний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав та позначив правильну відповідь у бланку А.
2.Завдання на встановлення відповідності.
До кожного завдання у двох колонках подано інформацію, яку позначено цифрами (ліво-руч) і буквами (праворуч). Виконуючи завдання, необхідно встановити відповідність інформа-ції, позначеної цифрами і буквами (утворити логічні пари).
3.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.
Числову відповідь необхідно вписати до бланку відповідей. Завдання вважається викона-ним, якщо у бланку А записана правильна відповідь. Розв’язання завдань у чернетці не переві-ряються і до уваги не беруться.

За правильне (частково правильне) виконання завдань можна отримати:

•за завдання з вибором однієї правильної відповіді: 0 або 1 тестовий бал.
•за завдання на встановлення відповідності (логічні пари): 0, 1, 2, 3, 4 тестових бали.
•за завдання з короткою відповіддю: 0 або 2 тестових бали.
Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати, правильно розв’язавши всі
завдання тесту з фізики, – 55.

Композиція завдань у тесті з фізики ґрунтується на таких засадах:

1. За формами, вказаними вище: від завдань з вибором однієї правильної відповіді до завдань з ко-роткою відповіддю. Це пояснюється специфікою роботи із завданнями кожної форми та техноло-гічними аспектами комп’ютерної обробки бланків відповідей.
2.Завдання в межах кожної з форм розташовуються за тематичними блоками, що зазначені в Програмі зовнішнього незалежного оцінювання з фізики.
3.Кількість завдань в кожному тематичному блоці визначається кількістю годин, відведених на викладання механіки, електродинаміки тощо.

Під час підготовки до тестування з фізики рекомендується використовувати підручники, що мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».

1. Коршак Є.В. та ін. Фізика, 7 кл.: Підручник для серед. загальноосвіт. шк. – К.: Перун, 2005. – 160 с.
2. Коршак Є.В. та iн. Фізика, 8 кл.: Підручник для серед. загальноосвіт. шк. – К.: Перун, 2005. – 192 с.
3. Гончаренко С.У. Фізика, 9 кл.: Підручник. – К.: Освіта, 2004. – 320 с.
4. Коршак Є.В. тa iн. Фізика, 9 кл.: Підручник для серед. загальноосвіт. шк. – К.: Перун, 2005. –232 с.
5. Гончаренко С.У. Фізика, 10 кл.: Підручник. – К.: Освіта, 2004. – 319 с.
6. Коршак Є.В. тa iн. Фізика, 10 кл.: Підручник для серед. загальноосвіт. шк. – К.: Перун, 2004. – 312 с.
7. Гончаренко С.У. Фізика, 11 кл.: Підручник. – К.: Освіта, 2004. – 319 с.
8. Коршак Є.В. та ін. Фізика, 11 кл.: Підручник для серед. загальноосвіт. шк. – К.: Перун, 2004. – 288 с.Характеристика тесту з хімії

Зміст тесту визначається на основі Програми для зовнішнього незалежного оцінювання з хімії (Затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ № 865 від 18.09.2008 р.).

Загальна кількість завдань тесту – 60.

На виконання тесту з хімії відведено 150 хвилин.

Тест складається із завдань чотирьох форм:

1.Завдання з вибором однієї правильної відповіді.
До кожного із завдань пропонується 4 варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав та позначив правильну відповідь у бланку А.
2.Завдання на встановлення відповідності.
До кожного завдання у двох колонках подано інформацію, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконуючи завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і буквами (утворити логічні пари).
3.Завдання на встановлення правильної послідовності.
У завданні пропонується розташувати поняття (формули, характеристики тощо), позначені літерами, у певній послідовності, де перше поняття повинно відповідати цифрі 1, друге – 2, третє – 3, четверте – 4.
4.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.
Числову відповідь необхідно вписати до бланку відповідей. Завдання вважається виконаним, якщо у бланку А записана правильна відповідь.

За правильне (частково правильне) виконання завдань можна отримати:

•за завдання з вибором однієї правильної відповіді: 0 або 1 тестовий бал.
•за завдання на встановлення відповідності (логічні пари): 0, 1, 2, 3, 4 тестових бали.
•за завдання на встановлення правильної послідовності: 0, 1, 2 тестових бали
•за завдання з короткою відповіддю: 0 або 2 тестових бали.
Максимальна кількість тестових балів, яку можна набрати за правильне виконання усіх завдань тесту з хімії, – 95.
Композиція завдань у тесті ґрунтується на таких засадах:
1.Завдання розташовуються за формами, вказаними вище: від завдань з вибором однієї правильної відповіді до завдань відкритої форми з короткою відповіддю. Це пояснюється специфікою роботи із завданнями кожної форми та технологічними аспектами їхньої комп’ютерної обробки.
2. Завдання, в межах кожної з форм, розташовуються в послідовності за змістовими блоками:

«Хімічний елемент», «Речовина», «Хімічна реакція», «Застосування знань про речовини та хімічні реакції». Це регламентується кількістю годин, відведених на вивчення хімії відповідно до програми з хімії для загальноосвітніх навчальних закладів.

Під час підготовки до тестування з хімії рекомендується використовувати підручники, що мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України».
1. Буринська Н.М. Хімія. 8кл: Підручник 4-те вид., випр. і доп.--К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2003.--160с.
2. Буринська Н.М. Хімія 9. Підручник для загальноосвітньої школи --3-тє вид, перероб. та доп.-- Київ; Ірпінь. ВТФ «Перун», 2001.--160с.
3. Буринська Н.М., Величко Л.П.. Хімія,10кл: Підруч.для загальноосвітніх навчальних закл. --2-е вид, перероб. та доп.--К.; Ірпінь ВТФ «Перун», 2005. -192с:іл.
4. Буринська Н.М., Величко Л.П. Хімія -- 11кл: Підруч. для загальноосвітніх навчальних закл. -2-ге вид., перероб. та доп. –К; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. --176с: іл.
5. Домбровський А.В., Лукашкова Н.І., Лукашов С.М. Органічна хімія: Підр. Для 10-11 кл. серед. Загально освіт. шк. – К.: Освіта, 1998. – 192 с.
6. Попель П.П.., Крикля Л.С. Хімія: підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів.—К.: Видавничий центр «Академія», 2003.—200с.
7. Попель П.П., Савченко І.О., Крикля Л.С. Хімія: підручник за експериментальною програмою для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів.—К.: Видавничий центр «Академія», 2004.—232с.
8. Чайченко Н.Н.., Скляр А.М. Основи загальної хімії: Підручн. Для 11 кл. спеціаліз. шк.. з поглиб. вивч. Хімії. –К.: Освіта, 1998. –144с.
9. Ярошенко О.Г. Хімія: підручник для 9 кл. загально освіт. навч. закл..—К.: Освіта, 2009. —223с.Характеристика тесту з біології

Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з біології (Затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ № 865 від 8.09.2008 р.)

Загальна кількість завдань тесту – 60.

На виконання тесту з біології відведено 120 хвилин.

Тест складається із завдань чотирьох форм:

1.Завдання з вибором однієї правильної відповіді.
До кожного із завдань пропонується 4 варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав та позначив правильну відповідь у бланку А.
2.Завдання на встановлення відповідності.
До кожного завдання у двох колонках подано інформацію, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконуючи завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і буквами (утворити логічні пари).
3.Завдання на встановлення правильної послідовності.
У завданнях пропонується розташувати події або етапи, позначені літерами, у правильній послідовності, де перша подія (етап) має відповідати цифрі 1, друга – 2, третя – 3, четверта – 4.
4.Завдання відкритої форми з короткою відповіддю.
У завданнях пропонується правильну відповідь записати цифрами до бланку відповідей.

За правильне (частково правильне) виконання завдань можна отримати:

•за завдання з вибором однієї правильної відповіді 0 або 1 тестовий бал.
•за завдання на встановлення відповідності 0, 1, 2, 3, 4 тестових бали.
•за завдання на встановлення правильної послідовності 0, 1, 2 тестових бали.
•за завдання з відкритою короткою відповіддю 0, 1, 2, 3 тестових бали.
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з біології, – 84.

Композиція завдань у тесті з біології ґрунтується на таких засадах:

1.Завдання розташовуються за формами вказаними вище (від завдань з вибором однієї правильної відповіді до завдань з відкритою короткою відповіддю). Це пояснюється специфікою роботи з кожною формою та технологічними аспектами їх комп’ютерної обробки.
2.Завдання в межах кожної форми розташовуються за принципом зростання складності завдань.

Під час підготовки до тестування з біології рекомендується використовувати підручники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України.

1.Морозюк С.С. Біологія: підручник для 6 кл. Загальноосвітніх навчальних закладів –Х.: Торсінг, 2000.
2.Мусієнко М.М., Вервес Ю.Г., Славний П.С., Балан П.Г, Войцехівський М.Ф. Біологія: підручник для 6 кл. Загальноосвітніх навчальних закладів –К.: Генеза, 2000.
3.Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Серебряков В.В. Біологія: підручник для 7 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза, 2002.
4.Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю, Мотузний В.О. Біологія людини: підручник для 8 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза, 2004.
5.Шабатура М.Н., Матяш Н.Ю., Мотузний В.О. Біологія людини: підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза, 2004.
6.Присяжнюк М.С. (метод. оброб. Горяна Л.Г.) Біологія людини: підручник для 9 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Фенікс, 2003.
7.Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003, 2004.
8.Данилова О.В., Данилов С.А., Шабанов Д.А. Біологія: підручник для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза, 2006.
9.Кучеренко М.Є., Вервес Ю.Г., Балан П.Г., Войціцький В.М. Загальна біологія: підручник для 11 кл. загальноосвітніх навчальних закладів −К.: Генеза 2003, 2004Характеристика тесту з географії

Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з географії (Затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ № 865 від 18.09.2008 р.).

Загальна кількість завдань тесту – 60.

На виконання тесту відведено 150 хвилин.

Тест з географії складається із завдань п’яти форм:

1.Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного із завдань пропонується 4 варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав та позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.
2. Завдання на встановлення відповідності. До кожного завдання у двох колонках подано інформацію, яку позначено цифрами (ліворуч) і буквами (праворуч). Виконуючи завдання, необхідно встановити відповідність інформації, позначеної цифрами і буквами (утворити логічні пари).
3. Завдання на встановлення правильної послідовності. У завданні пропонується розташувати факти, події, об’єкти позначені літерами, у певній послідовності, де перші факт, подія, об’єкт мають відповідати цифрі 1, другі – 2, треті – 3, четверті – 4.
4.Завдання множинного вибору з короткою відповіддю. До кожного із завдань пропонується 6 варіантів відповіді, серед яких три правильні. Завдання вважається виконаним, якщо учасник вибрав та записав правильні три цифри (від 1 до 6) у бланку відповідей.
5. Завдання відкритої форми з короткою відповіддю. Числову відповідь необхідно вписати до бланку відповідей. Завдання вважається виконаним, якщо у бланку А записана правильна відповідь. Розв’язання завдань у чернетці не перевіряються і до уваги не беруться.
За правильне (частково правильне) виконання завдань можна отримати:
•за завдання з вибором однієї правильної відповіді: 0 або 1 тестовий бал.
•за завдання на встановлення відповідності (логічні пари): 0, 1, 2, 3, 4 тестових бали.
•за завдання на встановлення правильної послідовності: 0, 1, 2 тестових бали.
•за завдання множинного вибору: 0, 1, 2, 3 тестових бали.
•за завдання з короткою відповіддю: 0 або 2 тестових бали.
Максимально можливий бал за правильне виконання всього тесту – 95.

Композиція завдань в тесті ґрунтується на таких засадах:

1. Завдання розташовуються за формами: з вибором однієї правильної відповіді, на встановлення відповідності, на встановлення правильної послідовності, множинного вибору з короткою відповіддю, відкриті завдання з короткою відповіддю. Це пояснюється специфікою роботи з кожною формою та технологічними аспектами їх комп’ютерної обробки.
2. Завдання в межах кожної з форм розташовуються в логічній послідовності за змістовими блоками, що зазначені в Програмі зовнішнього незалежного оцінювання з географії.
3. Кількість завдань з географії України є більшою, ніж із загальної географії та географії материків і океанів, економічної і соціальної географії світу (чинниками є час, відведений на вивчення, та обсяг матеріалу, що вивчається у шкільних курсах).
Під час підготовки до складання тесту з географії рекомендується використовувати підручники, що мають гриф «Затверджено Міністерством освіти і науки України».
1. Скуратович О.Я., Круглик Л. І., Коваленко Р. Р. Загальна географія: Підруч. для 6 кл. – К.: Зодіак -ЕКО, 2005. – 319 с.
2
2. Пестушко В. Ю., Сасихов В. О., Уварова Г. Є. Географія материків і океанів: Підруч. для 7 кл. серед. шк. – К: Абрис. – 376 с.
3. Кобернік С.Г., Скуратович О.Я. Географія материків і океанів: Підруч. для 7 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К.: Навчальна книга, 2005. – 319 с.
4. Корнєєв В.П., Герасимчук В.М., Пічугін Б.В. Географія материків і океанів: Підруч. для 7 кл. – К.: Освіта, Шкільна освіта, 2003. – 256 с.
5. Масляк П.О., Шищенко П.Г. Географія України: підруч. для 8 – 9 кл. серед. шк.
К.: Зодіак- ЕКО, 2004 – 432 с.
6. Чернов Б. В. Фізична географія України, підр для 8 кл, - К.: Освіта, 2002. – 254 с.
7. Гілецький Й.Р. Географія України (Ф ізична географія з основами загального землезнавства): Підручн. для 8 класу. – Львів: ВНТЛ-Класика, 2003. –
8. Дітчук І. Л., Заставецька О. В., Ткач Д.В. Географія України: навч. посібник. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2006. – 168 с.
9. Шищенко П.Г., Муніч Н.В. Фізична геогафія України: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: Зодіак – ЕКО, 2005. – 256 с.
10. Заставний Ф.Д. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. – К.: Форум, 2003, 2004, 2005. – 239с.
11. П.О.Масляк Економічна і соціальна географія України: Підруч. Для 9 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К: Педагогічна преса, 2005. – 288 с.
12. Сиротенко А.Й. Економічна і соціальна географія України: Підруч. для 9 кл. загальноосв. навч. закл. – К: Освіта, 2001. – 222 с.
13. Яценко Б.П. Економічна і соціальна географія зарубіжних країн: Підруч. для 10 кл. –
К: АртЕк. 2004,2005. – с. 248 с.
14. Топузов О.М., Тименко Л.В. Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів. – К: Зодіак-ЕКО, 2005. – 208 с.Характеристика тесту з англійської мови

Зміст тесту визначається на основі Програми зовнішнього незалежного оцінювання з англійської мови. (Затверджено Міністерством освіти і науки України, наказ № 865 від 18.09.2008 р.).

Тест складається з двох частин:

•Читання;
•Письмо.

Загальна кількість завдань тесту – 46.

На виконання тесту відведено 120 хвилин.

Тест з англійської мови складається із завдань чотирьох форм:

1.Завдання на встановлення відповідності. У завданнях пропонується підібрати заголовки до текстів/частин текстів із поданих варіантів; твердження/ситуації до оголошень/текстів; запитання до відповідей або відповіді до запитань. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт встановив правильну відповідність і позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей А.
2.Завдання з вибором однієї правильної відповіді. До кожного завдання пропонується чотири варіанта відповіді, з яких лише один правильний. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт вибрав і позначив правильну відповідь у бланку відповідей А.
3.Завдання на заповнення пропусків у тексті. У завданнях пропонується доповнити абзаци/речення в тексті реченнями/частинами речень, словосполученнями/словами із поданих варіантів. Завдання вважається виконаним, якщо абітурієнт обрав і позначив правильний варіант відповіді у бланку відповідей А.
4.Завдання з розгорнутою відповіддю. Завдання передбачає створення абітурієнтом на бланку відповідей Б власного висловлення у письмовій формі відповідно до запропонованої комунікативної ситуації.
За правильне (частково правильне) виконання завдань можна отримати:
•за завдання на встановлення відповідності 0 – 1 тестовий бал.
•за завдання з вибором однієї правильної відповіді 0 – 1 тестовий бал.
•за завдання на заповнення пропусків у тексті 0 – 1 тестовий бал.
•за завдання з розгорнутою відповіддю 0 – 24 тестових бали.
Максимальна кількість балів, яку можна набрати, правильно виконавши всі завдання тесту з англійської мови, – 69.

Композиція завдань у тесті з англійської мови ґрунтується на таких засадах:

1.Завдання розташовуються відповідно до видів мовленнєвої діяльності. Спочатку в тексті представленні завдання частини «Читання», потім – завдання частини «Письмо».
2.Завдання розташовуються послідовно за знаннями, комунікативними вміннями та навичками: розуміти основний зміст автентичного тексту, повністю розуміти зміст автентичного тексту, якщо значення незнайомих слів розкривається на основі лінгвістичної та контекстуальної здогадки, знаходити спеціальну або необхідну інформацію в автентичних текстах різнопланового характеру, розуміти структуру тексту, розпізнавати зв’язки між частинами тексту, розрізняти значення окремих лексичних одиниць відповідно до контексту, правильно використовувати граматичні форми частин мови та частини мови відповідно до контексту, робити письмове повідомлення, оформлюючи його відповідно до мети та завдання спілкування.

Під час підготовки до складання тесту рекомендується використовувати підручники, що мають гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України»:

1. Англійська мова (8-й рік навчання), Несвіт А.М.,9, Генеза,2009.

2. Англійська мова (8-й рік навчання),Карп’юк О.Д.,9,Астон,2009.

3. Англійська мова (8-й рік навчання),Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В,9,Наш час,2009,

4. Англійська мова (9-й рік навчання, рівень стандарту), Карп’юк О.Д, 10, Астон, 2010,

5. Англійська мова (9-й рік навчання, академічний рівень), Калініна Л.В., Самойлюкевич І.В, 10, Наш час, 2010

6. Англійська мова (9-й рік навчання, профільний рівень), Несвіт А.М., 10, Генеза, 2010

7. "Across Cultures: Great Britain – Ukraine” (НМК для спеціалізованих шкіл та профільних класів), Калініна Л.В.,Самойлюкевич І.В, 10–11, Наш час, 2007

8. "Across Cultures: The USA-Ukraine” (НМК для спеціалізованих шкіл та профільних класів), Калініна Л.В.,
Самойлюкевич І.В, 10–11, Наш час, 2008

9. Англійська мова (підручник для загальноосвітніх навч. закладів), Плахотник В.М.,Мартинова Р.Ю, 11, Освіта, 2004

10. Навчально-методичні комплекти для всіх типів загальноосвітніх навчальних закладів, 1–11, Макміллан, 2008, 2009

11. Навчально-методичні комплекти для всіх типів загальноосвітніх навчальних закладів, 1–11, Лонгман, Пірсон, 2008, 2009

12. Навчально-методичні комплекти для всіх типів загальноосвітніх навчальних закладів, 1–11, Оксфорд Юніверсіті Прес, 2008, 2009

13. Навчально-методичні комплекти для всіх типів загальноосвітніх навчальних закладів, 1–11, Експрес-Паблішінг, 2008, 2009

14. Навчально-методичні комплекти для всіх типів загальноосвітніх навчальних закладів, 1–11, Cambridge University Press, 2009Категорія: Нормативні документи та організаційні матеріали | Додав: chutovo | Теги: ЗНО, Загальні характеристики тестів ЗНО, тести
Переглядів: 2964 | Завантажень: 0