Головна » Файли » Учням

Завдання ДПА біологія 11 клас (2009-2010 н.р.)
08.04.2009, 11:50
11 КЛАС

БІОЛОГІЯ

Білет № 1
1. Поясніть, яке значення знання з біології мають у вашому житті.
2. Поясніть значення модифікаційної мінливості в житті організмів.
3. Розгляньте гербарні екземпляри рослин різних видів одного роду, по¬рівняйте їх і виявіть відмінності за морфологічним критерієм.

Білет № 2
1. Охарактеризуйте рівні організації живої матерії.
2. Проаналізуйте внесок українських учених у розвиток біології.
3. Розгляньте мешканців акваріуму і складіть ланцюг живлення. Поясніть, чому в акваріумах ланцюги живлення короткі.

Білет № З
1. Розкрийте взаємозв'язок будови і функцій складових клітини.
2. Поясніть, що таке СНІД. У чому полягає небезпека цього захворювання.
3. Розгляньте кактус, знайдіть у його зовнішній будові риси пристосованості до життя у засушливих умовах. Поясніть виникнення цих пристосувань у про¬цесі еволюції.

Білет № 4
1.Охарактеризуйте клітину як структурну і функціональну одиницю організмів царств живої природи.
2. Обгрунтуйте значення спадкової мінливості в еволюції органічного світу.
З Розв'яжіть задачу на побудову і-РНК на основі відомої послідовності нуклеотидів ДНК.

Білет № 5
і. Поясніть особливості будови нуклеїнових кислот та визначте їх біологічну роль.
2. Охарактеризуйте різні погляди на походження життя на Землі.
3. За допомогою простого досліду доведіть наявність ферменту в бульбах картоплі.


Білет № 6
1. Охарактеризуйте хімічні складові клітини. Поясніть значення ліпідів та вуглеводів у її життєдіяльності.
2. Розкрийте основні положення еволюційного вчення Ч. Дарвіна.
3. Розв'яжіть задачу на моногібридне схрещування.

Білет № 7
1. Дайте порівняльну характеристику енергетичного обміну в клітинах рос¬лин і тварин.
2. Доведіть, що популяція є елементарною одиницею еволюції.
3. Опишіть фенотип свого організму (колір очей, волосся, ріст тощо). Висловіть припущення про генотип свого організму за цими ознаками.

Білет № 8
1. Дайте порівняльну характеристику процесів мітозу та мейозу.
2. Поясніть, як запобігти ВІЛ-інфікуванню.
3. Накрєсліть схему кругообігу однієї з речовин у біосфері. Розкрийте роль людської діяльності в цьому питанні.

Білет № 9
1. Охарактеризуйте гени та хромосоми як матеріальні носії спадковості.
2. Розкрийте сучасні погляди на процеси еволюції.
3. Розв'яжіть задачу з молекулярної біології на подвоєння (реплікацію) мо¬лекули ДНК.

Білет № 10
1. Розкрийте роль неорганічних сполук у життєдіяльності клітин. 
2.Охарактеризуйте основні періоди онтогенезу багатоклітинних організмів. 
3. Розв'яжіть задачу на моногібридне схрещування.

Білет № 11
 1. Дайте порівняльну характеристику форм розмноження організмів, на¬ведіть приклади.
2. Охарактеризуйте природний добір як головну рушійну силу еволюції.
3. Розв'яжіть задачу на дигібридне схрещування.

Білет № 12  
1. Розкрийте суть законів спадковості при моногібридному схрещуванні.  
2. Охарактеризуйте віруси як неклітинні форми житгя. Наведіть відомі вам вірусні хвороби та заходи їх профілактики. І
3. Складіть схему ланцюга живлення на прикладі місцевої екосистеми.

Білет № 13
1. Дайте порівняльну характеристику поглядів на еволюцію Ж. Б. Ламарка та Ч. Дарвіна.
2. Охарактеризуйте будову прокаріотів, розкрийте їх значення в природі та в житті людини.
3. Розв'яжіть задачу на моногібридне схрещування.

Білет № 14
1. Порівняйте способи живлення автотрофних та гетеротрофних організмів.
2. Розкрийте сутність хромосомної теорії спадковості.
3. Розгляньте постійний мікропрепарат стебла рослини та поясніть взаємо¬зв'язок будови та функцій клітин.


Білет № 15
1. Розкрийте суть закону спадковості, встановленого Г. Менделем (дигібридне схрещування).
2. Поясніть, як можна запобігти СНІДу.
3. Визначте амінокислотний склад молекули білка з використанням таблиці генетичного коду.

Білет № 16
1. Доведіть, що обмін речовин і енергії є основою життєдіяльності клітин.
2. Розкрийте поняття біосфери. Поясніть вплив діяльності людини на стан біосфери.
3. Розв'яжіть задачу на проміжний характер успадкування.

Білет № 17
1. Поясніть значення закону гомологічних рядів спадкової мінливості.
2. Як відбувається процес запліднення у тварин? Яке значення мас штучне запліднення в сільському господарстві?
3. Порівняйте колоски двох сортів пшениці чи жита (або дві кімнатні росли¬ни одного виду) і виявіть у них відмінності за фенотипом.

Білет № 18
1. Поясніть, як діяльність людини впливає на видову різноманітність рослин і тварин.
2. Розкрийте роль генотипу та середовища в підвищенні продуктивності сільськогосподарських рослин і тварин.
3. Знайдіть у запропонованих експонатах тварин (муляжі, опудала) або ма¬люнках аналогічні органи.

Білет № 19
1. Розкрийте причини та поясніть негативні насліди вживання підлітками наркотичних речовин.
2. Яку будову має АТФ та яка її роль в обміні речовин у клітині?
3. Складіть варіаційний ряд мінливості насіння квасолі або листя будь-якої рослини, побудуйте варіаційну криву та виявіть закономірності мінливості об¬раної ознаки.

Білет № 20
1. Охарактеризуйте методи вивчення спадковості людини. Навсдіп. прикла-ш спадкових хвороб людини.
2. Дайте порівняльну характеристику аеробним та анаеробним оріапіімам. Обгрунтуйте їх роль у природі.
3. Розв'яжіть задачу на дигібридне схрещування.

Білет № 21
1. Поясніть особливості будови білків та їх біологічне значення.
2. Розкрийте можливості сучасної біотехнології.
3. Опишіть середовище існування та риси пристосованості водних рослин до умов середовища. Поясніть, як могли виникнути ці пристосування.

Білет № 22
1. Розкрийте значення міжнародного співробітництва у справі охорони при¬роди.
2. Охарактеризуйте процес біосинтезу білка та його біологічну роль.
3. Розв'яжіть задачу на правило екологічної піраміди.

Білет № 23
1. Розкрийте суть процесу фотосинтезу та його планетарне значення.
2. Наведіть приклади ускладнень організації у тваринному світі та поясніть їх значення.
3. Знайдіть у запропонованих експонатах тварин (муляжі, опудала) або ма¬люнках гомологічні органи.Категорія: Учням | Додав: chutovo | Теги: Завдання ДПА біологія 11 клас, білети ДПА біологія 11 клас
Переглядів: 10818 | Завантажень: 0